TLHA kolmas õppeaasta – supervisiooni aasta

Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia kolmas õppeaasta on supervisiooni aasta, kus TLHA teise õppeaasta lõpetanul on võimalik osaleda kõigil esimese õppeaasta moodulitel assistendi-toetaja rollis täites talle antud ülesandeid ning supervisioonil olles juhtida väikegruppide tööd, selleks et õppida:
–  enesearengu grupi juhendamist,
– grupi dünaamikat ja -protsesse,
–  inimeste nõustamist ja toetamist
nende erinevates  elu etappides ja probleemides õppides selgelt nägema inimeste isiksuslikke eripärasid, vajadusi ja potentsiaali. 

Kolmas supervisiooni aasta on vajalik  neile, kes ei ole enne töötanud psühholoogi või terapeudina, kes on alles alustamas terapeudi või teraapia grupi juhendajana inimestega tööd.

Supervisiooni aasta lõpeb superviseeritud arvestusega, kus kolmanda aasta lõpul õppija korraldab avaliku hingamisteraapia praktikaõhtu või hingamisteraapia teemalise avaliku ürituse, mis koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast.

TLHA Supervisiooni aastal osaleja  ülesanded:

  • füüsiline ja vaimne kohalolu kogu koolituse ajal ning koolitustiimi töös osalemine ehk kõikidel tiimi omavahelistel aruteludel ja supervisioonidel osalemine (väljapool koolituse aega koolitusjuhi poolt kokkulepitud ajal iga päev).
  • grupis paaristöödes osaleja rollis osalemine, kui osalejaid on paaritu arv või väikegrupi juhendaja rollis osalemine.
  • assistendil on oluline roll positiivse ja turvalise õhkkonna loomisel grupis. Seda loob ta oma kogemuse ning füüsilise, emotsionaalse ja vaimse kohalolekuga. Ta on tähelepanelik kuulaja ja märkaja, mis grupi protsessides ja inimestes toimub; mida grupiliikmed ja juhendajad vajavad ning ta ei kao oma isikliku elu probleemide lahendamise protsessi sügavustesse unustades olla siin ja praegu.
  • toetust vajavate inimestega individuaalselt vestlemine ja nende toetamine.
  • saali korrastamine pärast iga koolituspraktika lõppemist ja enne igat praktikat ruumi valmis seadmine nii nagu öeldakse grupi juhendaja poolt.
  • koolitusmoodulite vahelisel ajal saadud ülesannete täitmine.

Supervisiooni aastal osalemise järgselt on Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeema kolmanda aasta lõpetajal võimalik saada TLHA individuaalseansse läbiviivate hingamisterapeutide nimekirja ja alustada TLHA hingamistöö praktikaõhtute läbiviimist TLHA hingamisterapeudi ja nõustajana.

Loe siit Karolin Kairo-Gasman tagasisidet supervisiooni aastal osalemisest.