TLHA õppekava ja maht

Teadliku Loomise ja Hingemise Akadeemia – vaimse ja füüsilise tervise, suhete ja elukvaliteedi parandamine

Põhikoolituse pikkuseks on 2 aastat, mis koosneb kahest astmest:

1. aste: kestus 1 aasta. Õpiväljund: TLHA 1.õppeaasta lõpetamisel saab lõpetaja hingamistöö praktiku ametinimetuse ja tunnistuse. Lisaks saab ta teeta tervendamise praktiku nimetuse ja tunnistuse.  Hingamistöö praktik on läbinud kõik 1.õppeaasta moodulid, 5 hingamistöö praktikaõhtut ning 10 individuaalset hingamisteraapia seanssi. Tal on head kogemused ja teadmised hingamisteraapia seansside ja grupitööde läbiviimisest, Ta valdab väga paljusid enesearengu, kehatöö ja hingamistöö meetodeid. Ta võib alustada teeta tervendamise seansside läbiviimisega klientidega.  Tal võib alustada individuaalsete hingamisteraapia seansside läbiviimisega klientidega supervisiooni tingimustes (st ta võtab klienditööd tehes supervisiooni TLHA õpetajatelt).
Ta saab jätkata 2.õppeaasta moodulitega, mis toetavad tema individuaalset ja professionaalset arengut.

1. aste: “Teadmised ja kogemused hingamisteraapiast ja isikliku arengu meetoditest,  TLHA isikliku arengu ja hingamisteraapia meetodite valdamine ”
Õppekava eesmärk: esimese õppeaasta läbinud õppija tunneb iseennast, ta teab oma tugevaid külgi ja külgi, millega on vaja enda kallal edasi töötada. Ta teab mis on keha, meele ja hinge terviklikkus ja koostöö. Ta on seda kogenud ja oskab taasühendada oma terviklikkust läbi hingamistöö ja mõtete juhtimise. Ta tunneb ära enda edasiviivad ja tõkestavad mõtted. Ta saab aru kuidas juhtida iseennast ja oma teadvuse seisundeid. Ta oskab oma teadmiste ja kogemuste põhjal kasutada hingamistööd kui stressi maandavat ja eluenergiat tõstvat meetodit. Ta oskab endas teeta tervendamise meetodil kaevata baasuskumsi, mis takistavad tal edasi minemast või loomast soovitut.  Õppija oskab mõtetest ja hingamisest teadlik olemise teel luua paremaid meeleseisundeid ja kvaliteetsemat elu. Ta oskab muuta oma alateadvuse uskumusi, mis tõkestavad tema edasiminekut elus.

 • Pareneb enesehinnang, enese väärtustamine, inimlikkus ja kaastunne
 • Paraneb suhtlemisoskus peres ja tööl.
 • Läbi enesejuhtimise oskab ta paremini juhtida teisi
 • Paneb tähele oma vajadusi ja julgeb neid ellu viia
 • Oskab rohkem elada siin ja praegu
 • Oskab kasutada sisemist jõudu elu raskustega toimetulekuks
 • Oskab toime tulla oma hirmudega
 • Oksab lahendada psühholoogilisi traumasid
 • Oskab luua intiimsust, sügavaid ja ehtsaid suhteid
 • Oskab leida endas naudingu ja tänutunde, et elada rõõmus
 • Ta oskab eesmärke leida ja neid teostada.
 • Ta oskab kasutada igapäevaelus oma kogemuslikke teadmisi, oskusi ja loovust.
 • Ta oskab kasutada teadlikkust ja vaimset kohalolemist igapäevaelus ja tööl.
 • Ta usaldab paremini oma vaimseid võimeid ja intuitsiooni.
 • Ta teab kuidas vabaneda stressist, jõuetusest, abitusest, ohvrimeelsust.
 • Ta usaldab oma unistusi ja oskab teha koostööd oma keha, mõistuse, emotsioonide ja vaimuga
 • Ta usaldab ja teeb rõõmuga koostööd teiste inimestega
 • Ta oskab läbi viia teeta tervendamise seansse
 • Ta oskab läbi viia hingamisteraapia seansse (supervisiooni tingimustes)

Koolitus moodulite kaupa:

I  õppeaasta moodulid

II õppeaasta moodulid

Õppemeetodid: lühiloengud, harjutused, meditatsioonid ja hingamistehnikate ja kehatöö – TRE meetodi – praktiseerimine, hingamissessioonid paarides, kolmikutes, kogu rühmaga, rühmatööd ja arutelud, loov eneseväljendus, rollimängud.

Pearõhk on kogemusõppel. Kogemusele liidetakse analüüs ning seejärel toimub kogemuse integratsioon ja mõtestamine.
Iseseisev töö õppepäevade vahelisel ajal:
1. Kirjanduse lugemine ja kirjalikud tööd.
2. Kodutööd, kus õppijad praktiseerivad isiklikku arengut jõustavaid intervjuusi.
Peale esimese astme lõpetamist on õppijal võimalus õpinguid jätkata koolituse 2. astmes.

I õppeaasta maht
I õppeaasta maht on kokku 260 tundi, seal hulgas on:
1) 5 moodulit (5×30 tundi).  Kokku 150 tundi
2) Hingamise individuaalteraapia 10 seanssi (10 x 2,5 tundi) 25 tundi. Ja kirjalikud kokkuvõtted (3 tundi). Kokku 28 tundi
3) hingamistöö praktikaõhtud (5 x 3 tundi) 15 tundi. Ja kirjalikud kokkuvõtted (3 tundi).  Kokku 18 tundi
4) 1-päevased vahekohtumised moodulite vahel (4 x7 tundi). Kokku 28 tundi.
5) koduülesanded ja soovitatud kirjanduse lugemine 11 tundi.

2. aste: “Nõustaja ja Hingamisterapeudi väljaõpe”
Koolituse tulemusel on õppija omandanud oskused, kogemused ja teadmised tööks teadliku loomise nõustajana ja hingamisterapeudina.
Koolituse 2. astme läbimisel õppija:
– Tunneb hingamisteraapia teoreetilisi aluseid ja toimemehhanisme ning oskab klientidega läbi viia hingamisteraapia seansse ja isikliku arengu nõustamist.
– Tunneb hingamisteraapia ajalugu, kaasaegseid teooriaid ja tehnikaid ning selles valdkonnas teostatud uurimusi.
– Teab ja näeb põhjuslikke seoseid mõtlemise-, hingamise- ja elukvaliteedi vahel.
– Mõistab stressi ja terviseprobleemide tekkemehhanismi.
– Mõistab perekonna osa inimese kujunemisel ja oskab analüüsida kliendi probleemi seoses tema perekondliku taustaga.
– Töötab lähtudes hingamisterapeudi ja nõustaja eetilistest printsiipidest.
– Suheldes kliendiga oskab luua temaga hea kontakti ja jõustada teda. Efektiivset klienditööd tehes oskab ka ennast puhastada igapäevaelu stressist vältides läbipõlemist.
– Tunneb täiendmeditsiini erinevaid valdkondi ja psühhoteraapia erinevate suundade põhiseisukohti ja meetodeid.
– Oskab neid siduda hingamisteraapiaga.

Õpingute lõpetamise nõuded
Õppija on lõpetanud 2. astme ja saab lõputunnistuse kui ta on:
– läbinud kõik koolitusmoodulid ( I aasta 5 moodulit ja II aasta 3 moodulit ja nädalane suvelaager)
– osalenud kõikidel praktika õhtutel (8 praktikaõhtut kahe aasta peale kokku)
– esitanud rapordid individuaalsessioonide, praktikaõhtute ja klienditöö kohta
– võtnud 4 supervisiooni seoses klienditöödega
– lugenud soovitatud kirjandust ja õppematerjalid
– praktiseerinud kodutöödeks antud intervjuusid õpingukaaslastega
– esitanud kirjaliku ja suulise loova lõputöö

II õppeaasta maht kokku 250 tundi, seal hulgas:
1) 3 moodulit (60 tundi) + nädalane suvelaager (70 tundi). Kokku 130 tundi
2) Klienditöö 3 klientiga 10 hingamisseanssi (75 tundi) + kirjalikud kokkuvõtted (9 tundi). Kokku 84 tundi
3) Individuaalsed supervisioonid (4 tundi) + kirjalikud kokkuvõtted (4 tundi) Kokku 8 tundi
4) Hingamise praktikaõhtud 3 korda (3 x 3 tundi=9 tundi) + kirjalikud kokkuvõtted (3 tund). Kokku 12 tundi
5) koduülesanded: 4 tundi
6)  soovitatud kirjanduse lugemine: 12 tundi

I ja II õppeaasta maht kokku 260 + 250  =  510 tundi

TLH Akadeemia temaatika moodulite kaupa: 
I õppeaasta moodulid
II õppeaasta moodulid

TLHA-s on võimalik jätkata õpinguid III õppeaastal – supervisiooniaastal.
Supervisiooni aasta põhjal oleme välja arendamas TLHA III õppeaastat.

I ja II aasta õppekava ja maht vastab Rahvusvahelise Hingamisliidu nõuetele (GPBA Professional Training Standards for Breathworkers).

TLH Akadeemia hingamisterapeudi kahe aastases väljaõppes käsitletavad ained:

I Isiksuse psühholoogia: isiksuse kihid ja teadvuse tasemed; isiksuse omadused ja anded; endast hoolimine ja enese väärtustamine; enesehinnang; tahe; motivatsioon; intuitsioon; inimese potentsiaalid: sisemised ja välised ressursid; kohustus vs vastutus; enda ja oma elu eest vastutamine; sõltuvus vs sõltumatus; koostöövõime; sotsiaalne ja kultuuriline sensitiivsus; kolme aspekti – sotsiaalse, isiksusliku ja vaimse aspekti tasakaal;

II Hingamistöö ajalugu: Hingamistöö teooriad ja tegijad; prana, chi, pranayama; keemilised muudatused; muutunud teadvuse seisundid; sobivused ja piirangud hingamistööks; vastunäidustused; uurimused; kirjanduse loetelud.

III Hingamise anatoomia ja füsioloogia, hingamise mehhaanika; ravimite kasutamise mõju hingamisele; hingamistöö turvalisus;

IV Hingamitöö ettevõtlusena: äri alustamine/ firma loomine; avalikud esinemised ja meedia kajastused; hingamistöö koht ja koduleht;

V Hingamisteraapia seansid: ülesehitus; viis elementi; erinevad hingamistöö tehnikad: rebirthing, holotroopne hingamine, transpersonaalne hingamine, jt; erinevad hingamistöö viisid – maas, vees, peegli eest, silmast silma, grupis, paaris, üksi jne.; hingamise tsüklid; integratsioon; hingamistöö sessiooni astmed; kliendi intervjueerimine, nõustamine ja raportite kirjutamine; 10 seansi dünaamika; hingamine kui energiatöö; eneriga roll ja selle lugemine; energia liigutamine hingamistöö abil; erinevad kogemused (nt valu, pinge, haigutamine, ekstaas, vähene hingamine; magama jäämine; emotsioonide äratundmine hingamise ajal); terapeudi kohalolu – füüsiliselt, intellektuaalselt, emotsionaalselt ja vaimselt; verbaalsed ja kehalised sekkumised, puudutamine;  terapeudi paralleelprotsessid; muusika kasutus hingamisseansil; hingamistööd toetav kehatöö seansi ajal/ pärast seanssi.

VI Teoreetilised lähenemised: psühholoogias ja psühhoteraapias; uskumuste loov jõud; peamised psühholoogia ja psühhoteraapia koolkonnad (psühhodünaamiline, käitumuslik, isiksusekeskne, transpersonaalne, gestalt teraapia, pereteraapia, jt). Isiksuse arengu astmed; kehateraapiad, TRE meetod; psühhosomaatiline kogemus;

VII Nõustamine ja suhtlemisoskused: nõustamisoskused, aktiivne kuulamine; peegeldamine jt; ; coaching; empaatia; verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine; silmkontakt; mõistmine erinevate kultuuriliste, sotsiaalmajanduslike ja usuliste rahvastikurühmadega; muud nõustamise meetodid: NLP, Gestalt, jt; millal, kuidas ja kuhu klient edasi suunata kui see väljub oskuste või praksise piiridest;

VIII Probleemide tutvustamine – lähenemisviisid füüsilistele, emotsionaalsetele, psühholoogilistele ja vaimsetele kliendi probleemidele; pädevused probleemide tuvastamisel ja lahendamisel; emotsionaalsete ja psühhosomaatiliste häirete arhidektuur; depressioon; suitsiid; hirm; foobiad; viha; sõltuvus ainetest, sotsiaalmeediast jms; sõltuvussuhted ja kaassõltuvus; peredünaamika; seksuaalsus; kriisid ja õnnetused inimese elus; PDSD; kriisipsühholoogia; kriisi etapid; emotsionaalsed ja vaimsed kriisid; kriisiabi; psühholoogiline esmaabi; vaimne ärkamine vs vaimsed kriisid.

IX Kliendi-terapeudi suhe: terapeudi roll ja eetika; piirid; ülekanne ja vastuülekanne; kaitsemehhanismid ja paralleelprotsessid; projektsioon; töö muutunud teadvuse seisunditega ja integratsiooni tähtsus; lähedus/ intiimsus; iseseisvus; soovitused kutsealaseks täiendõppeks; stressi ja läbipõlemise vältimine; supervisioonid ja co-visioonid efektiivseks klienditööks;