TLHA kolmas õppeaasta – supervisiooni aasta

Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeemia kolmas õppeaasta on supervisiooni aasta, kus TLHA teise õppeaasta lõpetanul on võimalik osaleda kõigil esimese õppeaasta moodulitel assistendi-toetaja rollis täites talle antud ülesandeid ning supervisioonil olles juhtida väikegruppide tööd, selleks et õppida:

–  enesearengu grupi juhendamist, grupi dünaamikat ja -protsesse,
–  inimeste nõustamist ja toetamist
nende erinevates  elu etappides ja probleemides õppides selgelt nägema inimeste isiksuslikke eripärasid, vajadusi ja potentsiaali. 

TLHA Supervisiooni aastal osaleja  ülesanded:

  • füüsiline ja vaimne kohalolu kogu koolituse ajal ning koolitustiimi töös osalemine ehk kõikidel tiimi omavahelistel aruteludel ja supervisioonidel osalemine (väljapool koolituse aega koolitusjuhi poolt kokkulepitud ajal iga päev).
  • grupis paaristöödes osaleja rollis osalemine, kui osalejaid on paaritu arv.
  • assistendil on oluline roll positiivse ja turvalise õhkkonna loomisel grupis. Seda loob ta oma kogemuse ning füüsilise, emotsionaalse ja vaimse kohalolekuga. Ta on tähelepanelik kuulaja ja märkaja, mis grupi protsessides ja inimestes toimub; mida grupiliikmed ja juhendajad vajavad ning ta ei kao oma isikliku elu probleemide lahendamise protsessi sügavustesse unustades olla siin ja praegu.
  • toetust vajavate inimestega individuaalselt vestlemine ja nende toetamine.
  • saali korrastamine pärast koolituse lõppemist ja enne igat praktikat ruumi valmis seadmine nii nagu on vaja
  • koolitusmoodulite vahelisel ajal saadud ülesannete täitmine

………………………………………………………………..

Supervisiooni aastal osalemise järgselt on Teadliku Loomise ja Hingamise Akadeema kolmanda aasta lõpetajal võimalik saada TLHA individuaalseansse läbiviivate hingamisterapeutide nimekirja ja alustada TLHA hingamistöö praktikaõhtute läbiviimist grupile.

Loe siit Karolin Kairo-Gasmani tagasisidet supervisiooni aastal osalemisest.