Hingamistöö ja nõustamise kunst ja teadus

TLHA teise õppeaasta moodulid Tallinnas:
I moodul 12 – 13 oktoober 2024 

II moodul 16 – 17 november 2024
IV moodul 12 – 13 aprill 2025 

Juhendaja Tiia Lõoke

Teise õppeaasta moodulitel käsitleme hingamistöö olulisi komponente ja ülesehitust. Praktiseerime hingamistöö ja nõustamise protsessi teadlikku
juhendamist, jälgimist ning vastuvõtmist. Toetame üksteise nõustamist ja coachingut – vaatlejana, hingamisterapeudina ja kliendina, anname ausat ja toetavat tagasisidet. Vahetame mänguliselt terapeudi, vaatleja ja kliendi rolle, õpime praktiseerides ja tegevust analüüsides.

Õpime kuidas luua füüsilist, emotsionaalset ja vaimset õhkonda. Kuidas kasutada muusikat, juhendatud meditatsioone, olla päriselt kohal iseenda ja hingaja jaoks. Kuidas töötada avardunud teadvuse seisunditega ja kuidas neid seisundeid integreerida igapäeva ellu.

Hingamisteraapia seansiks muusikalistide tegemine ja analüüs.
Tutvume põhjalikult hingamisteraapiat toetava kehatööga. Stan Grofi holotroopse hingamistöö põhimõtted ja tehnikad.

Gestalt psühhoteraapiast tuntud töölitöö meetodi õppimine ja praktiseerimine: töö enda alaosadega, varjatud minade ja kaitsetega. Töö lähisuhetega.
Töö unenägude ja metaforidega. Kaitsemehhanismide äratundmine.
Genogrammi koostamine. 

Tunneme rõõmu erinevate traditsioonide hingamisharjutustest; sufi, zen, tao, budism, koherentne ja diafragmahingamine; transformatiivne-, holotroopne-, Wim Hoffi ja paljude teiste hingamiskoolkondade praktikad).
Kaardistame hingamistöö oluliste koolkondade hetkeseisu maailmas. 

Õpime aktiivset kuulamist, nõustamisoskusi ja coachingut.
GROW mudel. Protsessitöö. Loovmeetodite kasutamine hingamistöös. 

Kuidas teha tööd kuhjunud stressi ja kriisidega. Kriisipsühholoogia põhimõtted, kogemuslood, kriisi etapid, psühholoogiline esmaabi erinevatel etappidel, debriefing. Õnnetusjuhtumid, lahutusjärgne stress, leinatöö. Traumajärgne stressihäire (Post-traumaatilse stressihäire – PTSD). Läbipõlemine.
Traumade käsitlus,
traumade liigid, töö traumadega.

Milline on kümne individuaalseansi ülesehitus vastavalt kliendi aktuaalsele olukorrale, ootustele, omadustele, meeleseisundile, vajadustele ja eesmärkidele. Erinevad isiksuse tüübid, klientide sihtrühmad ja ootused hingamisseansile.

Muutnud teadvuse seisundeid ning millised võimalused ja ohud on hingamistöös. Hingamistöö näidustused ja vastunäidustused.
Psüühika ja isiksuse häired, psühhikahäirete klassifikatsioon.

Argiteadvuse, alateadvuse ja üliteadvuse integratsioon ja eetika.
Kaardistame millised on igaühe “rasked” ja “kerged” kliendid?
Millised on hingamist
erapeudi oskused. Hingamisterapeudi kutse eetika.
Kuidas saada heaks hingamisterapeudiks.
Supervisiooni ja ko-visooni vajalikkus. 

Vaatleme milliseid psühhoteraapia, hüpnoteraapia ja teisi vaimse arengu meetodeid saab kasutada koos hingamistööga. Ülevaade maailmas ja Eestis kasutuses olevatest teraapia liikidest. Uue tööalase väljundi loomine.
Teeme juhendatud meditatsioone, hingamistööd ja TRE meetodit.

Kahepäevaste koolituste ajakava: Laup. kl. 10-19, pühap. 10-17.00
Koht: Tallinnas

Täpsam info Tiia Lõoke
emailil: tiia@teadlik-loomine.ee
tel. 5178313

Tagasi II õppeaasta moodulite juurde