Kohtumine Leonard Orriga

Tiia Lõoke

Kohtusin Leonard Orriga esmakordselt 2005 aasta suvel vaimse puhastumise laagris Jänedal. Mu ema oli tol ajal suremas ja ma rääkisin temaga oma ema peatsest surmast. Vestlused temaga elutungist ja surmatungist inspireerisid ja toetasid mind väga. Orri kursusel käsitlesime meditatsioonis ka enda alateadvuses vastuvõetud otsuseid oma surma aja ja koha kohta, et seda aega pikendada ja olukorda valida.

Kõige tugevam mõju Leonard Orri puhul oli ja on selles, et ta kiirgab ülimalt ülendavat rahu ja selgust. Tema “auras” viibimine lihtsalt toob sind koju iseenda sügavaima olemuse juurde. Kuigi olin ka enne hinganud vabastavalt, olid mu hingamisseansid tolles laagris ühed võimsaimad vaimsed kogemused – sündisin ja surin, sündisin ja surin, käisin ära erinevates valgustunnelites ja tulin tagasi terve, selge ja maandatuna. Leonard Orri hiljem erinevates õpinguvormides kohates imetlesin tema oskust vastata erilisel viisil inimeste küsimustele, ta vastas mitte küsimusele vaid küsimuse esitanud inimesele, igaüks sai seda mida vajas. Sageli ei kattunud see sellega, mida temalt taheti. Kõige rohkem väärtustan tema puhul julgust olla ja alati jääda iseendaks. Leonard Orr räägib seda, mida kogeb, usub ja praktiseerib. Ta elab ja õpetab ainult seda, mida ise praktiseerib, igapäevaselt, aastast aastasse, hoolimata sellest mida teised temast ja tema õpetusest arvavad. Kõige intrigeerivam ja paljudele vastuvõtmatu tema õpetuse juures on füüsilise surematuse õpetus, enamus tänapäeva hingamisterapeute ei räägi sellest või mõistab selle lausa hukka. Rohkem räägib ta küll nooruse säilitamisest ja tervist tagavast elust, mis on enesestmõistetavam, kuigi viimastel aastatel on tehtud teaduslikke uurimuse rakkude igavese elu kohta teatud tingimustel. Kui talt küsitakse, milleks selles kehas nii kaua (või igavesti) elada, ütleb ta et see on aja raiskamine sündida kogu aeg uuesti ja uuesti, õppida käima ja rääkima, elada veidi ja siis jälle ära surra. Ja uuesti sündida.

Lihtsuses, Armastuses ja Tões teostab Leonard Orr igapäevaselt tule, maa, vee, õhu ja nende elementide koosluses vaimset ja kehalist puhastumist. Ta magab elava tule ääres, hommikul tõustes läheb kohe vanni, õhtul samuti vanni, sööb 2 korda päevas, paastub 2 korda nädalas, hingab vabastavalt, liigub iga päevaselt.

Leonard Orr ei ole loonud mitmeid aastaid kestvat hingamisterapeutide väljaõppe süsteemi, seda on teinud aga paljud tema õpilased. Orri nõue on hingata vähemalt 10 korda väga hea hingamiseõpetaja käe all ja õppida hingamist hingamiselt endalt.
———————

Leonard Orri “taassünni” (rebirthingu) lugu on kogu “vabastava hingamise” lugu. Leonard Orril võttis vabastava hingamise avastamine aega umbes 10-15 aastat. Esimesed katsetused algasid 1962 aastal. Suur areng toimus 1974-75ndatel aastatel, kui ta juhendas väga paljusid hingamissessioone täiustades oma tehnikat ja õppis tundma selle potentsiaale. Ta praktiseeris teadlikku energia hingamist iga päev. Aastal 2002 tekkis tal spontanne regressioon sünnieelsesse aega, sünnitraumasse ja varajase lapsepõlvega seotud keha mälestusesse, mis kestsid kokku ligi kümme nädalat. See oli tema jaoks väga suur tervenemisprotsess. See sisaldas suurimat mälestustehulka ja neist vabanemisi, mis tal kunagi varem oli olnud. Sellest ajast alates koges ta rohkem ruumi oma meeles ja vabadust oma kehas – ta koges täielikku vaimset vabanemist.

Kui ta alustas 1972 a-l vabastava hingamise sessioonide andmist teistele soojas vannivees, siis kasutas ta mõistet “vanni jooga”. Kuid kuna tema klientidel olid sedavõrd elavad sünnimälestused, siis tundus, et toimuva kirjelduseks sobis paremini kasutada mõistet “taassünd” (rebirthing). Hiljem, kui sündis kuival maal hingamine, sest alati polnud käepärast sooja veega täidetud vanne, hakkas ta kasutama mõisteid teadlik hingamine või energia hingamine, kuid “vabastava hingamise” mõiste on siiani ikka kõige populaarsem nimetus selle sügava hingamise jaoks üle maailma. Vabastav hingamine on tuntud veel kui teadlik hingamine, inuitiivne hingamine, energia hingamine. L.Orr ütleb et see on hingama õppimine Hingamiselt endalt – õppides hingama otse Jumalalt.

Seitsmekümnendatel töötas ta ka välja protsessi, kuidas teadlikku hingamist õpetada. Teadlikku hingamist õpetatakse tema järgi tavaliselt 10-ne individuaalsessiooni kaudu. Nende sessionide kaudu saavad inimesed enamasti kogemuse, kuidas nende keha ja meel sulavad ühte kogu Universumiga, nad kogevad üksolemist keha-hinge-vaimuga või vähemalt mõningatel hetkedel sessiooni jooksul. Leonard Orri arvates peaks see väärtuslik hingamise oskus olema igal inimesel, kes on huvitatud spirituaalsest arengust või vaimsest ja füüsilisest tervisest. Ta arvab et see on vaid aja küsimus, kui seda hakatakse õpetama igas koolis, kogukonnas, haiglas. Vabastav hingamine on nii lihtne, et ka lapsed võivad seda kergesti teha.

Hea asi vabastava hingamise juures on see, et see ei vaja teatud usulist sisu ega teatud religiosseid uskumusi. Tegemist on reaalse ja füüsilise kogemusega, mitte uskumuste kogumiga. Vabastava hingamise õpetajad võivad kuuluda mistahes usu ja uskumuste süsteemi. Praktiseerides teadlikku energia hingamist saab end hoida õnnelikumana, tervemana ning produktiivses ja elujõulises seisundis. Teadlik hingamine võimaldab saavutada meisterlikkust või siis vähemalt palju efektiivsemalt toime tulema nii füüsilise kui emotsionaalse valuga.

Loe siit:

Leonard Orrist artikkel Tervis Üksis 2013