Esimese õppeaasta ettemaks

240 

Ettemaks tagab koha kursusel.
Ettemaksu arvestatakse ühe kuu osamaksena ja arvatakse maha esimese õppeaasta õppemaksu kogusummast.

Ettemaks ei kuulu tagastamisele osaleja mitteosalemisel või mitteosalemisest teatamisest hiljemalt 4 nädalat enne koolitust.

Kategooria: