Mis on hingamistöö ja hingamisteraapia? Ühendatud, vabastav, teadlik hingamine?

Tiia Lõoke

   Õppides juhtima oma hingamist ja meelt, õpid juhtima oma elu!  

Teadlik sügav ühendatud hingamine aitab keskenduda, annab väge, rahustab meelt, vähendab stressi, lõdvestab keha ja teeb meele selgeks ja ärksaks.

Hingamisteraapia eesmärgiks on lõdvestunud ja ühendatud hingamisega äratada oma eluenergia ja vabastada pinged oma kehast ja meelest.

Algselt Leonard Orri poolt USA-s loodud rebirthingu liikumisest välja kasvanud tehnika jõudis Eestisse “vabastav hingamise” nime all umbes 20 aastat tagasi. Praegu maailmas kasutatakse rebirthingu edasiarendatud tehnikaid hingamistöö (breathwork) ja hingamisteraapia nime all.

Rahvusvahelise Hingamistöö Liidu (International Breathwork Foundation – IBF) määratluse järgi  kasutab hingamistöö pausideta katkematut hingamist, lõdvestust ja tähelepanu, kusjuures sisse hingamine toimub teadikult ja tahtlikult suuremalt ja sügavamalt, väljahingus on lõdvestav ja iseenesest toimuv ilma tahet kasutama.  Hingamistööd nimetatakse ka ühendatud hingamiseks, sest enne sisse ja välja hingamist suuremaid pause ei tehta, seega “ühendatakse” sisse ja väljahingus.
Selline hingamistehnika aitab eelkõige eemalduda tavateadvuse stereotüüpsest mõtlemisest ja jõuda läbi muutunud teadvuse seisundite enda sügavama olemuseni. See avab ukse kogemuslike teadmisteni mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. Hingamistöö aitab terveneda mineviku valusaid kogemusi ja luua läbi loovate teadvuse seisundite paremat elu.

Teadliku hingamise nimetuse alla koonduvad lisaks hingamistööle kümned tuhanded hingamisharjutused ja jooga traditsioonist lähtuvad pranayama praktikad, mis on kasulikud teatud eesmärgil, milleks neid tehakse (näiteks rahustavad või ergutavad; uue loomist või vana minna laskmist soodustavad; mingit haigust, keha piirkonda tervendavad praktikad;  jne, jne.). Hingamistööd ja teadlikku hingamist ühendatakse sageli teatud liikumisharjutustega või sõnaliste praktikatega (vanade mittetoimivate uskumuste eemaldamine ja nende asendamine uute paremate programmide). Tänapäeval kasutavad paljud hingamistöö koolkonnad helisid (sageli ürgseid arhailisi rütme ning tunnete ja hinge tasandit puudutavat muusikat)

Hingamisteraapiaks muutuvad hingamistehnikad ja hingamistöö siis kui seda kasutatakse professionalse psühhoteraapia kontekstis. On väga oluline et hingamisteraapia seansil kogetu ei jääks pelgalt teatud meeleseisundite, aistingute ja info kogemiseks, mis hiljem ununevad, vaid et need kogemused integreeritakse oskuslikult positiivseteks muudatusteks inimese igapäevaelus. Hingamisteraapia seansil lisaks 1-tunnisele ühendatud hingamisele pikali asendis silmad kinni on olulise tähtsusega sellele eelnev ja järgnev arendav vestlus, usaldusliku kontakti loomine ning muud vajalikud lisa tehnikad, millega luuakse õige häälestatus, lõdvestunud kehaline ja vaimne vastuvõtlikkus ning et seansi lõpul integreeritakse saadud kogemus mõistuse ja keha tasanditel igapäevaellu. 

Hingamistöö alal toimuvad igal aastal ülemaailmsed nädal aega kestvad suured hingamistöö konverentsid, 2024 aastal toimub GIC – THE GLOBAL INSPIRATION CONFERENCE  27.07 – 3.08. Hollandis .

Hingamistöö on kasulik kolmes valdkonnas:

  • füsioloogiline puhastumine ja hingamisvõimekuse taastamine.  
  • emotsionaalsest stressist ja traumadest vabastamine; haiguste põhjusteni jõudmine ja tervenemine
  • uutesse dimensioonidesse viiv vaimne teekond

Hingamisest teadlikkus vabastab mõtete virr-varrist, aitab kogeda oma sügavamat olemust ja terviklikkust ning leida rahu enda sees. Läbi sügava ühendatud hingamise on võimalik vaigistada argiteadvus ja saada kontakt oma alateadvuse ja üliteadvusega. Hingamisteraapia tervendab minevikus vastuvõetud negatiivseid otsuseid, varajases lapsepõlves tekkinud ja sünniga seotud stresse ja traumasid ning kogu elu jooksul kogetud allasurutud emotsioone.

Rebirhing’u teooria ja praktika rajaja on Leonard Orr.  Ta avastas 70-ndatel aastatel et sügav, katkestuseta hingamine aitab meil kontakti saavutada oma sügavaima olemusega. Selle osaga iseendast, mis on elu jooksul kapseldunud meie kehasse ja alateadvusse: allasurutud viha, kurbus, pettumus, väljendamata jäänud tunded ja mõtted. Mõiste rebirthing viitab sünnile ja taassünnile. Algselt oli selle meetodi põhieesmärgiks tervendada sünnikogemuse ja varase lapseeaga kaasnevaid traumasid, kuid see on väga võimas vahend liikumaks ajas mitte ainult tagasi vaid ka edasi: selle meetodi abil saab kiirelt teada, mida me tõeliselt tahame ja kuidas selleni jõuda.

Hingamistehnikatega on võimalik end ajas tagasi viia lapsepõlve, sünnihetke, ja üsa sees olevasse aega, et luua endale uus ja tervem minevik. Kui hingamistöö toimub turvalises ja toetavas keskkonnas, saame ümber muuta oma sünnihetkel, ema raseduse ajal või lapsepõlves vastu võetud negatiivsed otsused iseenda ja maailma kohta. Sageli ei lase minevikus tehtud negatiivsed otsused meil elada valikuterohket õnnelikku elu. Mineviku otsused ja uskumused elu kohta hoiavad meid teatud “harjumuspärastes piirides” kinni.

Eestis on käinud palju aastaid hingamisterapeute välja õpetamas Leonard Orr (USA-st),  Lena Kristina Tuulse (Rootsist), Binnie A. Dansby (UK-st).

Eestis on korraldatud aastaid ka Holotroopse hingamistöö kursuseid, mis välja töötatud Stan ja Christina Grofi poolt.  Stan Grof M.D., Ph.D. on transpersonaalse psühholoogia looja, ta on uurinud muutunud teadvuse seisundite abil tervendamist üle 60 aasta.

Tiia Lõoke on osalenud kõigi ülalmainitud õpetajate hingamisteraapia väljaõppes. Ta on korraldanud palju aastaid Leonard Orri ja Lena Kristina Tuulse hingamistöö koolitusi ning Holotroopse hingamistöö kursusi Algallikal.
Tiia Lõoke õpib alates 2021 aastast Stan Grofi transpersonaalse psühholoogia treeningul (Grof Legacy Training/ Grof Breathwork).

Soojas vees hingamistöö ja hingamisteraapia väljaõppe koolitused toimuvad Algallika keskuses Matsalus alates 2008 aastast.

Hingamise ja teadvusetasandite vahel on otsene seos. Efektiivsemalt ja regulaarselt teadlikult hingates saame kontakti üha suurema osaga endast – oma hingega, oma kõrgema minaga, vaimuga, jumalaga või kuidas keegi oma avardunud teadvuseseisundeid soovib nimetada.

Enamus hingamisterapeute tänapäeval ning Rahvusvaheline Hingamistöö Liit soovitavad esimesed 10 korda hingata kogenud hingamisterapeudi käe all. See on vajalik selleks, et tervendada oma sünni- ja teisi emotsionaalseid traumasid, stressi ning kehasse talletunud pingeid. Et saada teadlikuks oma tegelikust hingamisest ja õppida ühendatult, teadlikult, intuitiivselt hingama. Nii saab õppida ilma hingamisterapeudita ise ennast jõustavalt hingama (vähemalt 1 tunni jooksul).

Hingamisteraapia individuaalseanss kestab 2,5 tundi, millest 1 tund toimub hingamisrännak, kus klient lamab pikali matil või kušetil silmad kinni ja hingab ühendatult. Hingamisteraapia seansi võib jagada mõtteliselt kolmeks osaks:
1) ettevalmistav vestlus ja nõustamine; 2) hingamisrännak lamades; 3) kokkuvõttev vestlus ja nõustamine.

1) Esimesel seansil tehakse põhjalik intervjuu ja tutvutakse. Eesmärgistatakse 10 seansi ülesanded ja kliendi ootused. Sageli peegeldab elu meie sündimisel kogetud mustreid, seepärast räägime ka sünnist ja varajasest lapsepõlvest. Vajadusel tegeleme probleemi või eesmärgiga juba enne hingamisrännakut mõnel muul meetodil. Alustaval vestlusel “kaevame välja” millised on need negatiivsed uskumused ja programmid, mis segavad inimest oma elus tervenemast või häid muutusi loomast. Negatiivsed uskumustele ja programmide asemel leiame koos positiivsed programmid ja uskumused, mida hingamistöö ajal sisestada ja alla laadida.

2) Teisel etapil tutvustatakse hingamise tehnikaid ning alustakse hingamisrännakuga. Hingamisseansi ajal kasutatakse selleks spetsiaalselt loodud muusikaloendit, sobivaid sugestiivseid kinnitusi või positiivseid allalaadimisi, olenevalt sellest, mis on kliendi teema ja tervendamist vajav olukord; samuti kehateraapia, hüpnoteraapia ja energiateraapia teadmisi ja kogemusi.

3) Hingamisrännaku lõppedes tunneb hingaja end tavaliselt füüsiliselt ja vaimselt lõdvestunumana ja erksamana. Kohanemise aeg tavateadvusega ja integratsioon on väga oluline saamaks hingamisrännakust maksimaalset kasu, nii et sellele faasile tuleb aega anda. Peale hingamist räägime hingamisrännaku ajal tekkinud aistingutest, taipamistest, mälupiltidest, uutest ideedest ja kuidas seda kõike kasutada oma igapäevaelus. Hingasseansside kohta soovitame hakata pidama päevikut. Seanss lõpeb kokkuvõtetega ja soovitustega edasiseks tööks iseenda heaks.

………………

Paljud inimesed, kes on arvanud et nad ei oska mediteerida ega suuda lõdvestuda, kellel tavateadvus töötab täistuuridel kompuutrina kogu aeg, on pärast hingamisseansse avastanud et nad on lõdvestunud, tavateadvuse „monkey-mind“ on kõrvale astunud ja nad „näevad“, „teavad“ või „tunnevad“ seesmiselt vastuseid tähtsatele küsimustele ja probleemidele. Justkui shampusepudeli kork oleks pealt ära lennanud ja ühendus sisemaalima rikkuste ja vaimujõuga taastatud. Edaspidi sujuvad sisemised rännakud, meditatsioonid, oma mõtete ja elu seestpoolt väljapoole juhtimine palju lihtsamalt.

Hingamistöö ei tegele konkreetsete haiguste, süptomide või ebamugavate emotsioonide tavapärase eemaldamisega, vaid loob ühenduse iseenda puhta energia ja tervendava väega, nii et kehalised, emotsionaalsed või vaimsed probleemid leiavad kergelt ja sujuvalt lahenduse.

Erinevate tavade ja taustaga hingamisõpetajad on ühisel arvamusel selles, et teadlik töö oma hingamisega avardab teadvust ja maailmatunnetust ning parandab elukvaliteeti.

Hingamisteraapia loob turvalise ja toetava keskkonna, kus pärast süvitsiminekuid – alateadvuse ja üliteadvusega kontakteerumist saab kogetu integreerida igapäevasesse ellu. Hingamisteraapias on oluline et hingamisseansil kogetu ei jääks ainult meelseisundi kogemusteks vaid looks häid muudatusi inimese igapäevaelus.

TEADLIKU LOOMISE JA HINGAMISE AKADEEMIA – hingamisteraapia praktiku 1-aastane väljaõpe ning hingamisterapeudi kahe ja kolme aastane väljaõpe. TLHA-s õpitakse tundma ja kogema kogu hingamistöö ja hingamisteraapia pärandit.

Hingamistöö avatud praktikaõhtud Tallinnas.

Avardumine Vaikuses – hingamistöö ja meditatsiooni suvelaager Algallikal. Hingamisteraapia seansid nii  maas kui soojas 37 C vees! Enesearengut ja enesehinnangut tõstvad meditatsioonid ja muud vaimsed praktikad.

Holotroopse hingamistöö koolitused Algallikal.

Detox mahlalaager koos hingamistöö ja liikumisega Algallikal

Tiia Lõoke ja Pille Allik-Trepp hingamisteraapiast saates “Puuduta mind!”:

Hingamisterapeudid annavad näpunäiteid kuidas…

Ajakirjas “Tervis Pluss” mai 2021 “Hingetõmbed helgemaks eluks” intervjuu Tiia Lõokesega

Sünni mõju Sinu elule. Tiia Lõoke

“Hingata täie rinnaga, lõdvestuda algavasse päeva”

“Soojas vees hingamine, mis ja milleks see on”

“Kohtumine Leonard Orriga”

Leonard Orrist – vabastava hingamise loojast, Tervis Üks.

jt meediakajastused siit