Mis on hingamistöö ja hingamisteraapia? Ühendatud, vabastav, teadlik hingamine?

Tiia Lõoke

   Õppides juhtima oma hingamist ja meelt, õpid juhtima oma elu!  

Teadlik sügav ühendatud hingamine aitab keskenduda, annab väge, rahustab meelt, vähendab stressi, lõdvestab keha ja teeb meele selgeks ja ärksaks.

Hingamisteraapia eesmärgiks on lõdvestunud ja ühendatud hingamisega äratada oma eluenergia ja vabastada pinged oma kehast ja meelest.

Algselt Leonard Orri poolt USA-s loodud rebirthingu liikumisest välja kasvanud tehnika jõudis Eestisse “vabastav hingamise” nime all umbes 20 aastat tagasi. Praegu maailmas kasutatakse rebirthingu edasiarendatud tehnikaid hingamistöö (breathwork) ja hingamisteraapia nime all.

Rahvusvahelise Hingamistöö Liidu (International Breathwork Foundation – IBF) määratluse järgi  kasutab hingamistöö pausideta katkematut hingamist, lõdvestust ja tähelepanu, kusjuures sisse hingamine toimub teadikult ja tahtlikult suuremalt ja sügavamalt, väljahingus on lõdvestav ja iseenesest toimuv ilma tahet kasutama.  Hingamistööd nimetatakse ka ühendatud hingamiseks, sest enne sisse ja välja hingamist suuremaid pause ei tehta, seega “ühendatakse” sisse ja väljahingus.
Selline hingamistehnika aitab eelkõige eemalduda tavateadvuse stereotüüpsest mõtlemisest ja jõuda enda sügavamate kihtideni. Hingamistöö aitab terveneda ja luua uusi loovaid seisundeid ja elu. Hingamistöö avab ukse kogemuslike teadmisteni mineviku, oleviku ja tuleviku kohta.

Teadliku hingamise nimetuse alla koonduvad lisaks hingamistööle kümned tuhanded hingamisharjutused ja jooga traditsioonist lähtuvad pranayama praktikad, mis on kasulikud teatud eesmärgil, milleks neid tehakse (näiteks rahustavad või ergutavad; uue loomist või vana minna laskmist soodustavad; mingit haigust, keha piirkonda tervendavad praktikad;  jne, jne.). Hingamistööd ja teadlikku hingamist ühendatakse sageli teatud liikumisharjutustega või sõnaliste praktikatega (vanade mittetoimivate uskumuste eemaldamine ja nende asendamine uute paremate programmide). Tänapäeval kasutavad paljud hingamistöö koolkonnad helisid (sageli ürgseid arhailisi rütme ning tunnete ja hinge tasandit puudutavat muusikat)

Hingamisteraapiaks muutuvad hingamistehnikad ja hingamistöö siis kui seda kasutatakse professionalse psühhoteraapia kontekstis. Sealjuures on väga oluline et hingamisseansil kogetu ei jääks pelgalt teatud meeleseisundite kogemiseks, mis hiljem ununeb, vaid et see looks positiivseid muudatusi inimese igapäeva elus. Hingamistööle eelnev ja järgnev arendav vestlus ja muud tehnikad on olulise tähtsusega, seal luuakse õige häälestatus, taotlus, vastuvõtlikkus ja integratsioon psüühika ja keha kõigi tasandite vahel.

Hingamistöö alal toimuvad igal aastal ülemaailmsed nädal aega kestvad suured hingamistöö konverentsid, 2023 aastal toimub GIC – THE GLOBAL INSPIRATION CONFERENCE  Kenyas. 2024 aastal 27.07.-3.08. Hollandis.

Hingamisest teadlikkus vabastab mõtete virr-varrist, aitab kogeda oma sügavamat olemust ja terviklikkust ning leida rahu enda sees. Läbi sügava ühendatud hingamise on võimalik vaigistada argiteadvus ja saada kontakt oma alateadvuse ja üliteadvusega. Hingamisteraapia tervendab minevikus vastuvõetud negatiivseid otsuseid, varajases lapsepõlves tekkinud ja sünniga seotud stresse ja traumasid ning kogu elu jooksul kogetud allasurutud emotsioone.

Rebirhing’u teooria ja praktika rajaja on Leonard Orr.  Ta avastas 70-ndatel aastatel et sügav, katkestuseta hingamine aitab meil kontakti saavutada oma sügavaima olemusega. Selle osaga iseendast, mis on elu jooksul kapseldunud meie kehasse ja alateadvusse: allasurutud viha, kurbus, pettumus, väljendamata jäänud tunded ja mõtted. Mõiste rebirthing viitab sünnile ja taassünnile. Algselt oli selle meetodi põhieesmärgiks tervendada sünnikogemuse ja varase lapseeaga kaasnevaid traumasid, kuid see on väga võimas vahend liikumaks ajas mitte ainult tagasi vaid ka edasi: selle meetodi abil saab kiirelt teada, mida me tõeliselt tahame ja kuidas selleni jõuda.

Hingamistehnikatega on võimalik end ajas tagasi viia lapsepõlve, sünnihetke, ja üsa sees olevasse aega, et luua endale uus ja tervem minevik. Kui hingamistöö toimub turvalises ja toetavas keskkonnas, saame ümber muuta oma sünnihetkel, ema raseduse ajal või lapsepõlves vastu võetud negatiivsed otsused iseenda ja maailma kohta. Sageli ei lase minevikus tehtud negatiivsed otsused meil elada valikuterohket õnnelikku elu. Mineviku otsused ja uskumused elu kohta hoiavad meid teatud “harjumuspärastes piirides” kinni.

Enamus hingamisterapeute tänapäeval ning Rahvusvaheline Hingamistöö Liit soovitavad esimesed 10 korda hingata kogenud hingamisterapeudi käe all. See on vajalik selleks, et tervendada oma sünni- jt. emotsionaalseid traumasid ja stresse ning kehasse talletunud pingeid; et teadlikuks saada oma tegelikust hingamisest ja õppida ühendatult, teadlikult, intuitiivselt hingama; et õppida ilma superviisorita ise ennast jõustavalt hingama (vähemalt 1 tunni jooksul).

Eestis on käinud palju aastaid hingamisterapeute välja õpetamas Leonard Orr (USA-st),  Lena Kristina Tuulse (Rootsist), Binnie A. Dansby (UK-st).

Tiia Lõoke on osalenud kõigi kolme õpetaja hingamisteraapia väljaõppes ja korraldanud Leonard Orri ja Lena Kristina Tuulse hingamistöö koolitusi Algallikal.
2021 aastast õpib Tiia Lõoke Stan Grofi käe all (Grof Legacy Training), kes on maailma toonud Holotroopse hingamise ja uurinud muutunud teadvuse seisundite abil tervendamist üle 60 aasta.
Tiia on korraldanud 2008 aastast Holotroopse hingamistöö koolitusi Algallikal. 

Soojas vees hingamistöö ja hingamisteraapia ja nõustamise väljaõppe koolitused toimuvad Algallika keskuses Matsalus alates 2008 aastast.

Hingamistöö on kasulik kolmes valdkonnas:

  • füsioloogiline puhastumine ja hingamisvõimekuse taastamine.  
  • emotsionaalsest stressist ja traumadest vabastamine; haiguste põhjusteni jõudmine ja tervenemine
  • uutesse dimensioonidesse viiv vaimne teekond

Hingamise ja teadvusetasandite vahel on otsene seos. Efektiivsemalt ja regulaarselt teadlikult hingates saame kontakti üha suurema osaga endast – oma hingega, oma kõrgema minaga, vaimuga, jumalaga või kuidas keegi oma avardunud teadvuseseisundeid soovib nimetada.

Paljud inimesed, kes on arvanud et nad ei oska mediteerida ega suuda lõdvestuda, kellel tavateadvus töötab täistuuridel kompuutrina kogu aeg, on pärast hingamisseansse avastanud et nad on lõdvestunud, tavateadvuse „monkey-mind“ on kõrvale astunud ja nad „näevad“, „teavad“ või „tunnevad“ seesmiselt vastuseid tähtsatele küsimustele ja probleemidele. Justkui shampusepudeli kork oleks pealt ära lennanud ja ühendus sisemaalima rikkuste ja vaimujõuga taastatud. Edaspidi sujuvad sisemised rännakud, meditatsioonid, oma mõtete ja elu seestpoolt väljapoole juhtimine palju lihtsamalt.

Hingamistöö ei tegele konkreetsete haiguste, süptomide või ebamugavate emotsioonide tavapärase eemaldamisega, vaid loob ühenduse iseenda puhta energia ja tervendava väega, nii et kehalised, emotsionaalsed või vaimsed probleemid leiavad kergelt ja sujuvalt lahenduse.

Erinevate tavade ja taustaga hingamisõpetajad on ühisel arvamusel selles, et teadlik töö oma hingamisega avardab teadvust ja maailmatunnetust ning parandab elukvaliteeti.

Hingamisteraapia loob turvalise ja toetava keskkonna, kus pärast süvitsiminekuid – alateadvuse ja üliteadvusega kontakteerumist saab kogetu integreerida igapäevasesse ellu. Hingamisteraapias on oluline et hingamisseansil kogetu ei jääks ainult meelseisundi kogemusteks vaid looks häid muudatusi inimese igapäevaelus.

TEADLIKU LOOMISE JA HINGAMISE AKADEEMIA – hingamisteraapia praktiku 1-aastane väljaõpe ning hingamisterapeudi kahe ja kolme aastane väljaõpe. TLHA-s õpitakse tundma ja kogema kogu hingamistöö ja hingamisteraapia pärandit.

Hingamisteraapia individuaalseanss Tiia Lõokese juhendusel

Hingamistöö avatud praktikaõhtud Tallinnas

Avardumine Vaikuses – hingamistöö ja meditatsiooni suvelaager Algallikal. Hingamisteraapia seansid nii  maas kui soojas 37 C vees! Enesearengut ja enesehinnangut tõstvad meditatsioonid ja muud vaimsed praktikad.

Holotroopse hingamistöö koolitused Algallikal.

Detox laager mahlade, hingamistöö ja liikumisega Algallikal

Hingamisteraapia individuaalseansid ja koolitused Tiia Lõoke juhendusel
emailil: tiia@teadlik-hingamine.ee, tel 5178313

———————–

Tiia Lõoke hingamisteraapiast saates “Puuduta mind!”:

Hingamisterapeudid annavad näpunäiteid kuidas…

Ajakirjas “Tervis Pluss” mai 2021 “Hingetõmbed helgemaks eluks” intervjuu Tiia Lõokesega

Sünni mõju Sinu elule. Tiia Lõoke

“Hingata täie rinnaga, lõdvestuda algavasse päeva”

“Soojas vees hingamine, mis ja milleks see on”

“Kohtumine Leonard Orriga”

Leonard Orrist – vabastava hingamise loojast, Tervis Üks.

jt meediakajastused siit