Koolituse 2. astme läbimisel õppija:

 1. Tunneb hingamisteraapia teoreetilisi aluseid ja toimemehhanisme ning oskab klientidega läbi viia hingamisteraapia seansse ja isikliku arengu nõustamist.
 2. Tunneb hingamisteraapia ajalugu, kaasaegseid teooriaid ja tehnikaid ning selles valdkonnas teostatud uurimusi.
 3. Teab ja näeb põhjuslikke seoseid mõtlemise-, hingamise- ja elukvaliteedi vahel.
 4. Mõistab stressi ja terviseprobleemide tekkemehhanismi.
 5. Mõistab perekonna osa inimese kujunemisel ja oskab analüüsida kliendi probleemi seoses tema perekondliku taustaga.
 6. Töötab lähtudes hingamisterapeudi ja nõustaja eetilistest printsiipidest.
 7. Suheldes kliendiga oskab luua temaga hea kontakti ja jõustada teda.  Efektiivset klienditööd tehes oskab ka ennast puhastada igapäevaelu stressist vältides läbipõlemist.
 8. Tunneb täiendmeditsiini erinevaid valdkondi ja psühhoteraapia erinevate suundade põhiseisukohti ja meetodeid. Oskab neid siduda hingamisteraapiaga.

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppija on lõpetanud 2. astme ja saab lõputunnistuse kui ta on:

 • läbinud kõik koolitusmoodulid (11 moodulit kahe aasta peale kokku)
 • osaenud kõikidel praktikaõhtudel (8 praktikaõhtut kahe aasta peale kokku)
 • esitanud rapordid individuaalsessioonide, praktikaõhtute ja klienditöö kohta
 • võtnud 4 supervisiooni seoses klienditööga
 • lugenud soovitatud kirjandust ja õppematerjalid
 • praktiseerinud kodutöödeks antud intervjuusid õpingukaaslastega
 • esitanud kirjaliku ja suulise loova lõputöö