Suhtlemismängud ja manipulatsioonid

Maaleht oktoober 2015

Tiia Lõoke

Transaktsionaalse analüüsi looja, Eric Berne’i psühholoogia klassikaks saanud raamat räägib

erinevatelt mina-tasandidelt lähtuvatest igapäevaelu suhtlusmängudest. Kuigi lõviosa sotsiaalsest

tegevusest koosneb mängude mängimisest, ei tähenda see, et need mängud väga lõbusad oleksid või

et osapooled neid mänge tõsiselt ei mängiks. Ka jalgpalli või teiste sportlike „mängude mängimine“

ei pruugi lõbus olla, mängijad võivad paista seejuures vahel kaunis mornid. Seepärast ei ole ka

selliste traagiliste käitumiste nagu enesetapp, alkoholisõltuvus või skisofreenia kutsumine

„mängude mängimiseks“ vastutustundetu. Suurem osa meie sotsiaalsest programmeeritusest toimib

automaatselt. Suuremalt osalt suhtleme justkui autopilootil. Kahjuks on suhtlusmängud vaid eheda

ja tõelise suhtluse aseaineks. Mänge antakse edasi põlvest põlve. Ja oma sõpradeks, kaaslasteks ja

partneriteks valitakse ikka inimesed, kes mängivad samasuguseid mänge.

 

Igal indiviidil on käepärast piiratud hulk selliseid mina-tasandeid, mis ei ole rollid, vaid

psühholoogilised reaalsused. Need võib jagada järgmistesse kategooriatesse: 1) mina-tasandid, mis

esindavad vanemlikke kujundeid, 2) mina-tasandid, mis on autonoomselt suunatud reaalsuse

objektiivsele hindamisele ning 3) lapsepõlvest säilinud mina-tasandid. Kõnekeeles nimetatakse

nende esitusi Vanemaks,Täiskasvanuks ja Lapseks. „Sinus räägib Vanem“ tähendab, et „Sa oled

praegu samas meeleolus, mis üks su lapsevanematest (või nende asendajatest) koos selle juurde

käiva asendi, liigutuste, sõnavara, tunnete jms“. „Sinus räägib Täiskasvanu“ tähendab, et „Sa oled

situatsiooni autonoomselt ja objektiivselt hinnanud ja esitad neid mõtlemise protsesse, tajutud

probleeme või oma järeldusi eelarvamustevabal viisil“. „Sinus räägib Laps“ tähendab, et „Su

reaktsiooni laad ja sisu on sellised, nagu siis, kui sa olid väike poiss või tüdruk“. Kuid Lapselik

käitumine ei ole „lapsik“. Lapse-tasand võib olla ka isiksuse kõige väärtuslikum osa ja tuua inimese

ellu just seda, mida toob laps pereellu: võlu, rõõmu ja loovust, olles eelarvamustevaba, spontaanne,

juhindudes intuitsioonist.

 

Sotsiaalse suhtlemise ühikut nimetab Eric Berne transaktsiooniks. Kui sotsiaalses koosluses

kohtuvad kaks või enam inimest, hakkab üks neist varem või hiljem rääkima või annab muul viisil

oma olemasolust teistele märku – see on transaktsionaalne stiimuli. Seepeale teeb või ütleb teine

midagi, mis on stiimuliga mingil viisil seotud ja see on transaktsionaalsene vastus. Lihtne

transaktsioonianalüüs tegeleb määramisega, milliselt mina-tasandilt transaktsionaalne stiimul esitati

ja milliselt tasandilt anti vastus. Lihtsad transaktsioonid on sellised, kus nii stiimul kui vastus

tulevad osapoolte Täiskasvanu-tasandilt. Keerukuselt järgmised on Laps-Vanem transaktsioonid.

Palavikus laps palub klaasi vett ja hoolitsev ema toob selle. Mõlemat tüüpi transaktsioonid

täiendavad teineteist, st et vastus on kohane, oodatud ja järgib tervete inimsuhete loomulikku korda.

Suhtlemise esimene reegel on, et suhtlemine kulgeb sujuvalt niikaua, kui transaktsioonid on

täiendavad. Siis võib suhtlemine põhimõtteliselt igavesti kesta. Suhtlus katkeb ristuva

transaktsiooni ilmumisel. Kõige tavalisem raskusi tekitav ristuv transaktsioon, nii pere- või

töösuhetes, on see kui Täiskasvanu tasandile vastatakse Lapse või Vanema tasandilt. Nt.

Täiskasvanu tasandilt stiimul: „Võib-olla peaksime välja selgitama, miks sa viimasel ajal rohkem

jooma oled hakanud“. Sobilik Täiskasvanu vastus sellele oleks: „Võib-olla tõesti. See teadmine

huvitaks mind küll“. Aga kui vastus sellele on: „Kogu aeg sa kritiseerid mind“, või „Ära süüdista

mind joomises“. Siis need mõlemad on Lapse tasandi vastused. Või näiteks kui suhtlus algab

Täiskasvanu tasandilt: „Kas sa tead, kus mu mansetinööbid on?“, kuid jätkub Vanemliku vastusega:

„Miks sa oma asju ise meeles ei pea?“. Sellistel juhtudel tuleb joomise ja mansetinööpide teema

hoopis kõrvale jätta, kuni suhtlemine on jälle paralleeltasanditele nihutatud. Kui aga kumbki järgi ei

anna, on vestlus lõppenud ja mõlemad lähevad oma teed.

 

Palju keerulisemad on varjatud transaktsioonid – sellised, mis hõlmavad enam kui kahe mina-

tasandi samaaegset aktiivsust – ja siit saavad aluse manipulatiivsed mängud. Transaktsioonid

võivad olla täiendavad või ristuvad, lihtsad või varjatud, ning varjatud transaktsioonid jagunevad

omakorda nurkseteks või kahekordseteks. Kõiki neid suhtlusvarjante selgitatakse raamatus

skeemide ja näidete abil. Näiteks lihtne varjatud müügimäng. Müügimees: „See on parem, kuid te ei

saa seda endale lubada.“ Koduperenaine: „Ma võtan selle.“ Näilisel ehk sotsiaalsel tasandil pöördub

müügimees koduperenaise Täiskasvanu tasandile, millele Täiskasvanu vastus oleks: „Teil on jah

mõlemas asjas õigus“. Ent varjatud ehk psühholoogilisel tasandil kõnetab kogenud müügimees

hoopis koduperenaise Laps-tasandit. Ja koduperenaise vastuhakk Vanema-tasandilt tulevale

suhtumisele sunnib näitama sellele ülbele tüübile, et ta on sama hea kui teised ostjad.

 

Mängude põhitunnus on kulminatsioon ehk tasu. Berne analüüsib põhjalikult erinevaid mänge ja

nende tekkelugusid. Mõned tüüpilisemad mängud mida raamatus analüüsitakse on: „Ma teen seda

sinu pärast“, „Pigilind“ (segaduse tekitamine, seejärel vabandamine ja andestuse saamine),

„Alkohoolik“ (mida mängitakse ka alkohoolik olemata), „Frigiidne naine/ mees“, „Võidelge, teie

kaks“, „Võlglane“ ja „Kui mul võlgu poleks“, „Ära löö mind“ ja „Miks see alati peab minuga

juhtuma“ ja paljud teised.