Saada õnnelikuks hingates!

Tiia Lõoke Gunnar Aarma raamatust „Saada Õnnelikuks!“ (Maaleht, juuni 2015)

Vanameister Gunnar Aarma raamatut „Saada Õnnelikuks“ on ka praegusel ajal huvitav lugeda. Seekordsel uuel lugemisel torkas silma enesearengu mudeli vana skeem: Guru & tema ainus Õpilane, õppimise üks ühele mudel. See tähendab et Aarma kogemusest lähtuvalt on ainuõige vaimse arengu tee gurukeskne – tuleb pühendunult oma guruga koos elada ja teda järgida, esimesed kuud ei tohiks ka tema auraväljast rohkem kui 4 meetri kaugusele minna. Oleks küll tore kui meil kõigil oleksid sellised usaldusväärsed meistrid käepärast. Kahjuks tundub et kõigile ei jagu selliseid meistreid. Kuid mine tea – „kui õpilane on valmis siis ilmub õpetaja!“

G.Aarma järgi jaguneb inimkond põhiliselt kolme klassi. Esimest liiki, kuhu kuulub kõige suurem hulk inimesi, nimetatakse karjainimesteks. Nendel on tarvis seadusi, nemad ilma seadusteta hakkama ei saa. Riiklik aparatuur funktsioneerib ja dikteerib nendele tuhandeid lehekülgi seadusi. Neile on tarvis maitsvat toitu, seksi, mugavat korterit, ilusat autot jt tänapäevaelu hüvesid. Neid omades ja kasutades on karjainimene arvamusel, et ta on midagi olulist saavutanud. Järgmist liiki inimesi nimetatakse kangelasteks – neid on väga vähe, võrreldes karjainimestega. Nemad kipuvad vastuvoolu ujuma, neil ei ole vaja seadusi, nad loovad seaduseid ise. Kangelased tunnetanud Absoluudi või Jumala olemasolu. Kangelased püüavad maailma aidata nii palju kui võimalik oma jõu ja eeskuju kohaselt. Ja kolmas liik inimesi on pühakud. Need on inimesed, kes enam negatiivseid mõtteid ei mõtle, mitte ühtegi, nende mõtte kogu bilanss on 100% positiivne.

Hingamisterapeudina on huvitav lugeda Aarma arvamusi hingamise kohta. Kuigi Aarma oma raamatu peaaegu esimestel lehekülgedel kirjutab suhteliselt negatiivselt hapniku tarbimise kohta, sest „hapnik“ tekitab emotsioone ja emotsioonid on kahjulikud, siis tõde hakkab kooruma rohkem raamatu arenedes, kus ta räägib põhjalikumalt „värskes õhus“ oleva „praana“ ehk eluenergia sissehingamisest ja elutegevuse jääkide ja negatiivse väljahingamisest ning täielikust hingamisest. Hiljem leiame raamatust ka arvamusi et „.. hapnikupuudus tingib ebapiisava toitumise ja laguainete eemaldamise, mille otseseks tagajärjeks on tervisehäired. Siit tõde – hingamine on elu!“. Aarma väidab et inimesed tänapäeva tsivilisatsioonis ei oska loomulikult hingata, et me peame hingamist ja elamist õppima loomadelt ja loodusega kooskõlas elavatelt rahvastelt. Et hingata tuleb nagu joogi, kogu kehaga – nii et kõik hingamisorganid oleksid tegevuses!

Minu ja teiste tänapäeva hingamisterapeutide kogemus on et hapnik ei tekita emotsioone vaid toob meis välja juba olemasolevad emotsioonid, mis enamasti on allasurutud ning alateadlikult juhivad meie elu. Seega väga kasulik on hingata need emotsioonid ja ka minevikutraumad endast välja, vabastada need läbi hingamise, mitte hingamispeetusega pärssida seda mis nagunii meis peidus on. Lihtsalt emotsioonides püherdamisega ja neisse kinnijäämisega tänapäeva hingamisteraapia ei tegele. Selleks et mõista et emotsioon ei ole see kes me tegelikult oleme, tuleb seda emotsiooni kõigepealt tunda. Hinga või ära hinga, kuid inimesena kokkupanduna tekib meis ikka emotsioone, kuid mittehingamise korral lõpetame me hoopis pinges lihaste ja depressiooniga ning guru asemel ootab meid psühhiaater antidepressantidega, mis panevad meid veel vähem hingama. Tundub et inimestena oleme jõudnud arengutasandile, kus vajame suuremaid puhastusprotsesse, sest blokeeritud emotsioonid on kehas kinni ja kui katel keeb on vaja kaas pealt ära võtta ja aur välja lasta, mitte kinni kruvida nagu seda teevad antidepressandid ja ainult mõtete tasandil elamine ning vähene liikumine. „Katelt lahti kruvida“ aitavad eriti hästi mitmed hingamistehnikad nagu vabastav hingamine ja holotroopne hingamine. Sügavalt ja rütmiliselt hingates keha ja meel lõpuks rahunevad, hingamine muutub nurruvaks ja rahulikumaks ning nii saavutame lõpuks palju parema kontakti kogu oma olemusega, oma vaimuga, algallika või jumalaga, või kuidas keegi seda kõrgemat jõudu soovib nimetada. Minu kogemus on et ka läbi vabastava hingamise on võimalik ühenduda jumaliku Tõe, Väe ja Tarkusega. Selleks ei pea tegema väga keerulisi hingamispeetusega praktikaid guru juhendusel. Ühendatud rütmilne hingamine toob minu kogemust mõõda meie vaimenergia tagasi meie hinge maapealsesse templisse – meie kehasse. Tundub et G.Aarma hingamispraktikad on seotud rohkem astraalrännakutega – kehast välja minemistega.

Kirjutan seda sest aeg-ajalt kohtan ikka mõnda inimest kes tuleb ja ütleb et Aarma ütleb et hingamine on ohtlik ja et kas ikka on turvaline sügavalt hingata, ja et kas hingamine ei peaks hoopis olema pinnaline nagu ta oma raamatutes väidab. Aarma hingamisõpetused joogide täielikust hingamispraktikast kuni Buteiko meetodil pinnalise hingamiseni on suhteliselt erinevad nii nagu kogu inimeajaloos teadaolevad hingamispraktikad. Hingamispraktikaid on kümneid tuhandeid. Igal hingamispraktikal on oma eesmärk, ülesanne ja ajalooline taust. Vaimsed hingamispraktikad on loodud kellegi poolt kellegi jaoks millegi pärast, arvestades teadvusetaset. Kuitahes vastandlikud erinevad praktikad ka on, nende ülesanne on jõuda elu sügavama tähenduse mõistmiseni ja selleks on erinevaid teid.

Edastan lühidalt G.Aarma raamatust baasinfo 4 liiki hingamisest, mis on minu arust kõige olulisem: joogid jagavad hingamise nelja liiki: kõrge hingamine, keskmine hingamine, madal hingamine ja täielik hingamine.

1.) Kõrge hingamine on läänemaailmas tuntud rangluuhingamise nime all. Tegevusesse asub ainult rinnakorvi ja kopsude ülemine osa, selletõttu satub kopsudesse suhteliselt vähene hulk õhku. Kõrge hingamine on tõenäoliselt kõige halvem moodus. Läänepoolkeral on seesugune hingamine laialt levinud.2) Keskmine hingamine on läänepoolkeral tuntud roietega hingamise nime all ja on kõrgest hingamisest märksa parem. Keskmine hingamise puhul surutakse vahelihas ülespoole ja tõmmatakse kõht sisse. Roided kerkivad pisut ja rindkere laieneb osaliselt. Säärane hingamine on laialt levinud. 3) Sügav hingamine on märksa parem ülalnimetatust. Läänes on hakatud seda käesoleval sajandil üsna laialdaselt harrastama. Võime seda hingamismoodust kohata „vahelihase hingamise”, „sügavhingamise”, „kõhuhingamise” nimede all. Nii mõnigi inimene on olnud sunnitud oma hingamismeetodit revideerima ja alaväärtusliku ja kahjuliku hingamise asemel õppima sügavhingamist. 4) Täielik hingamine on olnud idamaadel kasutusel juba aastasadasid. Kui kõrgel hingamisel täitub kopsude ülemine osa, keskmine hingamine täidab ainult kesk- ja ühe osa kopsupoolest, süvahingamine ainult kopsude alumised ja keskmised osas, siis on selge et iga meetod, mis kogu kopsuruumi õhuga täidab, peaks olema igale inimesele suurima väärtusega. Sel juhul me saame organismi tarbeks võimalikult rohkem hapnikku ja talletame palju praanat. Täielikku hingamist peab joogaõpetus parimaks seni teadaolevaks hingamismeetodiks. Joogi täielikul hingamisel on kõrge, kesk- ja madala hingamise kõik head omadused. Rindkere laieneb igas suunas kuni loomulike piirideni ja iga organ on tööle rakendatud. Üks selle hingamismeetodi põhilisi eeliseid on, et ta rakendab tööle kõik hingamislihased.

Raamatust leiab palju erinevaid hingamisharjutusi, mille eesmärgid on erinevad. Aarma väidab ka et iga päev peaks pulss olema 130-150 peal umbes kahe tunni jooksul, aga see eeldab ju korralikku rütmilist „hapnikku“ hingamist. Pikamaajooksjad teavad hästi kuidas selline rütmiline hingamine pea mõtetest puhtaks teeb.

Aarma raamatus leidub häid mõtteid taimetoitluse ja paastumise kohta ning lugusid tervendamisest platseebo efekti valguses. Aarma meenutab meile ka mitmeid lihtsaid ja tõhusaid stessi maandamise meetodeid, nagu näiteks vaikuse kuulamine ja kuidas end igapäevaselt 10C veega üle valada. Saame teada ka Aarma suhtumise seksi kohta ning et poisid ja tüdrukud peaksid käima eri klassides ja et naised tohiks olla koolis õpetajad ainult II klassini.

Gunnar Aarma peab kõige olulisemaks eneseteostust. Ta ütleb et peab olema endaga 100%-liselt rahul. Tema arust on õnn see, kui ollakse tasakaalus, kui ollakse rahul oma eneseteostusega. Ning siia juurde võiks kuulutada ka armastus.Vastates küsimusele et mis on armastus ja kes on see, keda me armastame, vastab et „minu arvates me armastame seda inimest, kelle biovälja sees me tahame võimalikult palju ja võimalikult tihti olla.“ Ja et kõige parem oleks iga tund oma kaasat kallistada.