Epp Sussen

Minu teekond hingamisteraapia maailma sai alguse Leonard Orri käe all, Algallika keskuses korraldatud pikemas hingamislaagris. Olin hingamistöö mõjust võlutud ning olen seda siiani. Olen lõpetamas hingamisterapeudi õpinguid Teadliku Hingamise ja Loomise Akadeemias.
Täiendan ennast loovteraapiate vallas Tallinna Ülikooli juures. Usun, et töö värvidega, saviga, plastiliiniga, värviliste paberitega, fotodega jne on suurepärane sissejuhatus hingamisseanssi! Loovus on lihtsalt teine viis, kuidas sinu keha ja alateadvus saavad väljandada oma soove.

Võin öelda, et läbi pikaajalise hingamistöö praktika julgen nüüd kogeda kõiki emotsioone, mida elu mulle pakub. Samuti mõistan paremini teiste emotsionaalseid reageeringuid. Olles tänu hingamistööle paremas kontaktis iseenda ja oma soovidega olen nüüd kindlasti ka mõistvam abikaasa ja rahulikum ema. Ja olen ka hingamistöö indiviuaal- ja grupiseanssidel rahulik ja kindel toetaja. Mul on alati olnud side laste- ja noortega ning minu tööd ja tegemised on ka kuni siiani olnud seotud laste- ja noortega. Olen olnud õpetaja, noorsootöötaja, laagrites kasvataja, erinevate laste- ja noortega
seotud projektide väljamõtleja, juht ja läbiviija. Terapeudina olen nüüdseks aru saanud, et kuigi mu kliendid ei ole enam vanuse poolest lapsed, siis esile kerkivad valukohad ja hinge jäänud emotsioonid on tihtipeale pärit lapsepõlvest. Seega jätkub minu töö lastega aga nüüd juba kui töö inimese sisemise lapsega!

Tel: 5201366 e-post epp.sussen@gmail.com
Epp Susseni kodulehekülg: lihtsalthinga.ee