Individuaalsessioonide juhendajad

Tiia Lõoke
Olen Teadliku Loomise ja Hingamistöö Akadeemia looja. Hariduselt psühholoog, töötanud 30 aastat nõustaja ja koolitajana. Olen lõpetanud gestalt-pühhoterapeudi 4-aastase väljaõppe. Hingamisteraapia sessioone ja koolitusi juhendan 2004 aastast, pean hingamisteraapiat üheks võimsamaks enesearengu meetodiks. Olen õppinud hingamistööd Binnie A.Dansby, Leonard Orri, Lena Kristina Tuulse jt õpetajate käe all. Mulle meeldib teha lisaks hingamisteraapiale  individuaalseansse psühhoterapeudi  ja hüpnoterapeudina, vaimseid rännakuid ja teetatervendamist, TRE – sessioone. Kasutan hingamisteraapias loovalt erinevad meetodeid vastavalt inimese vajadustele.

Pille Allik-Trepp
Olen lõpetanud Algallika Protsessi ja Hingamistöö 3-aastase terapeudiõppe 2012.aastal. Olen läbinud Binnie A. Dansby sünnitoetajate kursuse ja olen MTÜ “Sünni Vägi” asutajaliige. Tantsimine, muusika ja esinemine on olnud minu lemmikud lapsest saadik. Olen täiendanud end tantsu- ja liikumisteraapia kursusel Tallinna Ülikoolis.

Inge Bachaus
Hingamistöö on olnud minu elu lahutamatuks osaks alates 2005 aastast. Algallika protsessi ja hingamistöö terapeudiõppe lõpetasin 2009 aasta kevadel, samas olen koolitanud ennast veel paljude teiste hingamisõpetajate käe all (Rani Spets, Lena Kristina Tuulse, Johan Ekenberg, Bo Wahlström, David Parker, Sergei Strekalov jpt). Tänaseks toetun oma igapäevases töös kõige enam iseenda kogemusele, mis kogutud nii tööst klientidega kui iseenda elust. Samas kasutan ka õpitud teadmisi ja erinevatest meetoditest saadud inspiratsiooni. Nii olen mõjutatud sünni imest, tantsust, tantrast, konstellatsioonidest, rännakust, loovteraapiatest, paariteraapiatest jm. Kokkuvõttes saan end määratleda kui kogemusnõustaja, hingamisterapeut ja sünnitoetaja, kes on jätkuvalt innustunud inimeste toetamisest, et inimene ise leiaks tee enda sügava tarkuseni. 

Marianne Metsanurm
Olen psühholoog ja tegelenud hingamistööga alates 2004 aastast. Lõpetanud Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeudi- ja superviisori õppe (Binnie A. Dansby) ning Lena Kristiina Tuulse 1-aastase õppe. Täiendanud ennast paljude eri maade hingamisterapeutide koolitustel. Toetan kliente vabastava hingamise individuaalseanssidel.

Liina Mark
Olen õppinud programmeerimist, kuid soov iseendast paremini arusaada viis mind erinevate vaimsete praktikate juurde. Olen praktiseerinud hatha joogat aastat, tai chi’d. Kõige suuremad muutused minu ellu tõid tegelemine vabastava hingamise- ja kundalini joogaga. Olen ka kundalini jooga ja gongiteraapia õpetaja. Vabastava hingamisega olen teglenud aastast 2003. Olen õppinud ja osalenud erinevatel hingamisteraapia koolitustel ja workshop’idel L.K. Tuulse, B. A. Dansby, B. Wahlströmi, R. Spetsi, J.Ekenbergi, D.Brule, G. Minett jpt. Juhendamisel.

Elo Tuppits
Pakun kehatöö juhendaja ja arengutoetajana (coachina) neid meetodeid, millest olen ise oma elu keerulistel aegadel ja suurte muutuste tegemisel abi saanud ja mis siiani toetavad mind isiklikus kasvamises – nii palju, et olen nende meetodite uurimisel läinud süviti. Olen lõpetanud Inspiraktiva 2-aastase hingamisterapeutide väljaõppe, vabastava hingamise kogemus on al 2004, olen osalenud erinevate õpetajate kursustel. Olen ka TRE juhendaja ja leebe bioenergeetika kehatöö praktik. Mul on lahenduskeskse coachingu väljaõpe ja 6 aastat vabatantsu ja intuitiivse hääletöö kogemust.

Virge Kuivjõgi
Õppisin hingamisterapeudiks Algallika hingamistöö koolitusel (3a.) ja Inspiraktiva hingamisterapeutide koolis (2a.). Tartu Ülikoolis olen lõpetanud suhtekorralduse eriala. Terapeuditööga alustasin aastal 2008. Aastate jooksul olen õppinud palju erinevaid tervendusviise. Viimati lõpetasin tantra terapeudi kursuse (2018 veebruar). Oma töös püüan innustada inimesi ennast usaldama ja leidma üles loomejõud, hingetarkus ja vägi, mis aitavad üle saada haigustest, keerulistest elusituatsioonidest või leida toetuspunkte, kuidas hingesoovid luua siia maailma. Teen seda hingamisterapeudi töös ja korraldades enesearengusündmusi (liikumisõpitoad, tantra, TRE, meditatsioonid jne.). Põhiliselt tegutsen Tartus, aga aeg-ajalt teen hingamisgruppe Tallinnas. Individuaalseansse pakun Tartus ja Tallinnas.